Velkommen til Elevmedvirkning, en nettside vi håper alle studenter i Norges land vil finne nyttig. Elevmedvirkning.no er en nettside av studenter, for studenter. Vi ønsker å være et forum for elever i alle klassetrinn og alle skoler, være det seg grunnskole, videregående skole, universitet eller privatskole. Vi ønsker å fokuserer på en del av de problemene vi vet mange elever opplever i norske skoler i dag. Flere av grunnleggerne av elevmedvirkning.no har selv oppleved situasjoner iløpet av sin tid som elev ved norske skoler, der de skulle ønsket det var en side som denne som kunne ha hjulpet dem den gang.

En god utdannelse legger grunnlaget for alt vi gjør videre i livet. En god utdannelse er ikke bare første steg på veien til å bli en samfunnsnyttig borger, men skal også gi oss en viktig innsikt i hvordan vi som individer skal finne vår plass i samfunnet. Skolen skal være en plass for alle, uansett bakgrunn, etnisitet eller alder. Skolen skal samle oss, lære oss viktige sosiale egenskaper og forberede oss på et liv etter skolen.

En av de beste skolene i verden

Norge har en av de beste skolene i verden og elever flest forlater skolesystemet godt forberedt på et aktivt arbeidsliv, men det er selvsagt unntak. Mange elever opplever en skolehverdag som er alt annet enn god. Selv om kommunen og skolen er pliktig å tilby alle elever en trygg skoledag som fokuserer på undervisning og utvikling av individet, er det dessverre mange elever som opplever tøffe skoledager. Mobbing er en grusom ting vi alle må jobbe for å fjerne fra alle skole i Norge. Ansvaret ligger ikke bare på skolen. Både elever og foreldre bør engasjere seg, og sammen kan vi klare det. Opplæringsloven tar i klartekst for seg hva en elev kan forvente seg av skolen og miljøet rundt, og hvordan man skal opptre om mobbing forekommer. På denne nettsiden har vi blant annet samlet en rekke tips og råd til hvordan man kan gå fram om en elev opplever mobbing på skolen. Vi tar også for oss hva skolen kan gjøre med mobbing og hvilke støtteordninger som finnes for skoler som har spesielt vanskelige forhold.

Mobbing og arbeidet mot


Mobbing og arbeidet mot det er noe vi som står bak elevmedvirking.no virkelig brennen for, men vi har selvsagt tatt for oss en rekke andre områder innen norsk skolevesen. Et gjengående problem i norske skoler i dag virker til å være informasjonsflyt. Vi kontaktes ukentlig av elever og foresatte som føler de ikke får nok informasjon om elevrettigheter, klagemuligheter, fritaksregler, fraværsregler etc. Norge har en rekke ulike organ for utdannelse og det kan være vanskelig å vite hvem man skal kontakte om hva. Utdanningsetaten er det øverste organet for utdanning i Norge, men er langt fra det eneste. Vi får ofte høre at elever opplever det vanskelig å finne riktig informasjon hva gjelder deres plikter og rettigheter som elev ved norske skoler i dag. De aller fleste lover og regler som gjelder for skoler i Norge er å finne i opplæringsloven. Med unntak av ordensregler og enkelte fritaksregler som bestemmes av den enkelte skole, er alle andre lover å finne i nettopp opplæringsloven, men som lover flest er språket ofte komplekst og vanskelig å forstå. I et håp om å hjelpe elever med å lettere finne ut av sine rettigheter innen norsk skole, har vi tatt for oss flere av de spørsmålene vi oftest får. Eksempler på dette er hvordan man klager på en karakter, hvordan man søker ulike fritak, hva fraværsreglene er eller hvordan en skole kan straffe en elev. Vi gjort vårt beste for å tydeliggjøre de ulike lovene og besvare de spørsmål vi har vet elever søker.

Privacy Policy