Slik klager du på karakteren på VGS

Mange elever opplever at deres karakterer ikke gjenspeiler deres harde arbeid, være det seg standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer. Det dog mange ikke er oppmerksom på, er at det fins en rekke ulike klagemuligheter. Så før du gir opp, les videre.

Det kan føles ekstremt tungt når man har lagt ned ukesvis med hardt arbeid, i håp om en god karakter, for så å få tilbake en karakter langt under det man hadde forventet. Enda verre blir det gjerne når man ikke kan si seg enig i begrunnelsen heller. Men alt håp er ikke ute. Det finnes en rekke klageorgan man kan henvende seg til; bestemmelser rundt klager på karakterer finner du i kapittel 5 i opplæringsloven.

Før du bestemmer deg for å sende en formell klage bør du tenke deg godt om. Er du helt sikker på at karakteren er feil? Er det noe i begrunnelsen du kan ha misforstått? Risikoen ved å levere en formell klage, er at du kan ende opp med en dårligere karakter enn det du først fikk. Vi anbefaler at du først snakker med din faglærer eller en veileder ved skolen. Det kan også være lurt å snakke med andre elever med samme eller bedre karakter. Om du bestemmer deg for å sende inn en klage, må du forsikre deg om at du overholder klagefristen. Om du overskrider klagefristen er det ikke mer noen kan gjøre for deg. For videregående skole er klagefristen 10 dager, og fristen gjelder både avgangskarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Klagefristen på fagbrev og svennebrev

Klagefristen på fagbrev og svennebrev er noe lengre. Her har du 3 uker på deg før klagen må være levert til riktig klageorgan. Tidsfristen starter i det karakteren er tilgjengelig for eleven eller det tidspunktet eleven burde ha visst om karakteren. Dersom du er bortreist, sykemeldte eller lignende i perioden du vet karakteren skal komme, er det utelukkende ditt eget ansvar å kontakte skolen eller lauget for å motta karakteren. Om du føler du trenger mer tid til å vurdere en formell klage, kan du be om begrunnelse på karakteren. Ber du om begrunnelse vil klagefristen stoppe fram til du har mottatt begrunnelsen.

Hva gjelder grunnskoler er reglene i de fleste tilfeller de samme som for videregående, men dette kan variere fra kommune til kommune. Kontakt opplæringsnemda i din kommune for oversikt over klagefrister i din kommune.

Klager skal behandles av en uavhengig nemnd

Alle klager skal behandles av en uavhengig nemnd hos fylkesmann. Ønsker du å klage på en karakter fra skole, skal du levere klagen direkte til skolen som så har ansvaret for å sende den videre til riktig instans hos fylkesmann. Klager på fagbrev eller svennebrev skal du sende klagen til opplæringskontoret for det enkelte faget. De har så rett til å vurdere klage internt før de videresender den til fylkesmannens kontor. Nemnda hos fylkesmannen kan sette karakteren opp, ned eller la den stå. Det er ikke noe klageorgan over fylkesmannen, men også her har du krav på en detaljert begrunnelse.

Når det kommer til klager på muntlig eksamen er reglene noe spesielle. Man kan kun klage på formelle feil som man mener var utslagsgivende for den endelige karakteren. Formelle feil kan for eksempel være at eleven ikke får tillatelse til bruk av godkjente hjelpemidler, for kort forberedelsestid, spørsmål som ligger utenfor elevenes fagområde, sensor som sovner, med mer. Praktisk og tverrfaglig eksamen består ofte av en eller flere deler, med og uten hjelpemidler. Klage på karakter i praktisk eksamen er ofte den mest kompliserte da det ofte ikke er nok dokumentasjon for klagenemda å vurdere. Uten dokumentasjon kan man kun klage på de deler av eksamen som foregikk muntlig.

Privacy Policy